Sửa lỗi ‘Directory is not writable on this server . . .’ khi khôi phục WordPress bằng Duplicator trên Debian

Rate this post

The /var/www/html/wordpress directory is not writable on this server please talk to your host or server admin about making writable /var/www/html/wordpress directory on this server. Lỗi này là do bạn chưa phân quyền cho user www-data(user của Apache) chỉnh sửa thư mục wordpress. Hãy xem bài viết dưới đây để khắc phục lỗi.

Cách khắc phục lỗi Directory is not writable on this server …

Bước 1: Truy cập vào máy chủ

Dùng giao thức SSH để truy cập máy chủ. Ở đây mình dùng Putty.

Nhập địa chỉ IP_May_chu > cổng 22 > chọn giao thức SSH > Open

1.1. Truy cập máy chủ Web
 

Nhập Username/Password của máy chủ Web.  

1.2. Truy cập máy chủ Web

Bước 2: Sửa đổi phân quyền sở hữu

Sau khi truy cập thành công máy chủ Web qua SSH.

Bạn nhập lệnh sau:

				
					$ chown -R www:data-www:data /var/www/html/wordpress
				
			

Lưu ý: Cây thư sẽ tùy theo bạn cấu hình Apache2 như thế nào mà tùy biến. Ở đây mình định cấu hình thư mục wordpress/ là thư mục chứa dữ liệu web.

Chúc các bạn thành công khắc phục lỗi ‘Directory is not writable on this server‘ sau bài viết này! Mọi thắc mắc vui lòng comment phía dưới bài viết hoặc liên hệ mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *