Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản WinSCP

5/5 - (2 votes)

WinSCP là một giao thức truyền tệp SSH mã nguồn mở, miễn phí, Giao thức truyền tệp, WebDAV, Amazon S3 và ứng dụng khách giao thức sao chép an toàn cho Microsoft Windows. Chức năng chính của nó là truyền tệp an toàn giữa máy tính cục bộ và máy chủ từ xa.(Đọc thêm)

Mục lục

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINSCP

Bước 1: Tải WinSCP

Mật khẩu giải nén(nếu có): htctips.net

Bước 2: Giải nén và cài đặt

2.1. Giải nén và cài đặt
Winscp GIF
2.2. Giải nén và cài đặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WINSCP

Giao diện của WinSCP:

Giải thích:

  • File protocol: Hỗ trợ 5 giao thức: SFTP, SCP, FTP, WebDAV, Amazon S3.
  • Host name: Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền máy chủ
  • Port number: Nhập cổng mở của giao thức(WinSCP sẽ nhập cổng mặc định của giao thức đó)
  • User name: Tên đăng nhập của máy chủ
  • Password: Mật khẩu của máy chủ

1. Kết nối WinSCP tới máy chủ

HTCTIPs dùng giao thức SFTP và địa chỉ IP để truy cập máy chủ Linux > Login

1.1. Kết nối WinSCP tới máy chủ

WinSCP sẽ báo ‘Thêm khóa máy chủ vào bộ nhớ đệm’ > Yes để kết nối.(Những lần sau khóa đã được lưu vào cache của máy cục bộ nên WinSCP sẽ không hỏi nữa).

1.2. Kết nối WinSCP tới máy chủ
1.3. Kết nối WinSCP tới máy chủ

2. Tạo, xóa thư mục và tập tin

Có thể dùng phím tắt F7 để tạo thư mục nhanh. Nếu muốn phân quyền cụ thể đánh dấu vào ô Set permissions.

2.1. Tạo thư mục

Có thể dùng phím tắt Shift + F4 để tạo tập tin nhanh.

2.2. Tạo tập tin

Có thể dùng phím tắt Alt + F6 để tạo shortcut nhanh.

2.3. Tạo shortcut

3. Sao chép, cắt thư mục và tập tin

Để sao chép, dán nhanh, dùng phím tắt Ctrl + C và Ctrl + V.

3.1. Sao chép

Để cắt nhanh, dùng phím tắt Shift + F6.

3.2. Cắt

Hoặc kéo & thả nếu tập tin và đường dẫn cùng chung 1 thư mục cha.

3.3. Cắt – Kéo&Thả

4. Phân quyền tập tin và thư mục

Để vào thuộc tính phân quyền nhanh, dùng phím tắt F9. Xuất hiện ra hộp thoại có thể tùy chỉnh quyền giống chmod trong Linux. (Muốn xem thêm về phân quyền trong Linux vui lòng xem thêm bài viết khác).

4.1. Phân quyền

5. Chép thư mục, tập tin từ máy cục bộ tới máy chủ

Đổi ổ đĩa chứa dữ liệu của máy cục bộ.

5.1. Chép dữ liệu từ máy cục bộ sang máy chủ

Chỉ cần Kéo&Thả từ máy cục bộ sang máy chủ. Nếu muốn lưu dữ liệu từ máy chủ sang máy cục bộ thì kéo ngược lại.

5.2. Chép dữ liệu từ máy cục bộ sang máy chủ

Mong các bạn sử dụng được những thao tác cơ bản của WinSCP sau bài viết này! Mọi thắc mắc vui lòng comment phía dưới bài viết hoặc liên hệ mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *