Phần mềm tải trên HTCTIPs có an toàn không?

Phần mềm tải trên HTCTIPs có an toàn không?

Vâng. Phần mềm các bạn tải trên HTCTIPs là an toàn. Vì những phần mềm mình upload lên HTCTIPs là mình đều đã sử dụng hoặc đang cài đặt trong máy tính của mình và chưa có dấu hiệu máy mình bị nhiễm trojan, spyware, ransomeware, keylog, . . . Còn những phần mềm mình chưa sử dụng hoặc chưa cài đặt qua thì mình sẽ không upload. Vì đây là những phần mềm CRACK, CRACK thì cũng tùy theo loại CRACK, cũng có “CRACK this CRACK that”.

Nhưng nếu tốt hơn, các bạn có điều kiện thì nên mua bản quyền dùng sẽ ổn định hơn, được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật, tối ưu và bảo mật tốt hơn. Vì theo thông thường thì phần mềm CRACK sẽ không được cập nhật hoặc nếu có cập nhật thì phải gỡ bản cài đặt phần mềm cũ và cài đặt lại bản phần mềm CRACK mới hơn.