Get Link là gì? Tại sao tôi phải thông qua Get Link để tải?

Get Link là gì? Tại sao tôi phải thông qua Get Link để tải?

Get Link là các bạn phải thông qua 1 trang quảng cáo, sau khi các bạn xem hết thời gian chờ quảng đó các bạn sẽ nhận được Link tải gốc. 

Tuy nhiên, có các website bạn phải trả phí mới được phép tải các tệp tài liệu về máy.  Nhưng tình trạng thu phí đó không phải là hành vi sai. Đó cũng được xem như là một hình thức giao dịch thông thường khi các bạn muốn mua bất kỳ thứ gì. Có một số trang web, bạn phải tạo tài khoản rồi nạp tiền nào. Như vậy bạn mới được tải các tài liệu trên trang web đó về máy. 

Ở đây mình chia làm 2 loại Link(Link thông thường và Link Premium